Ray âm Hafele

Giá bán: Liên hệ

  - +
  Danh mục : Uncategorized Phụ kiện hafele

  Từ khóa :

  Ray âm Hafele

  Bảng giá niêm yết 2018.
     Bảng báo giá ray âm giảm chấn mở 3/4 hafele
  Chiều dài (mm) Mã số   Giá (vnd)
  300 433.06.462 231.000 vnd
  350 433.06.463 253.000 vnd
  400 433.06.464 264.000 vnd
  450 433.06.465 275.000 vnd
  500 433.06.466 286.000 vnd
  550 433.06.467 275.000 vnd
   Bảng báo giá ray âm giảm chấn mở toàn phần hafele
  Chiều dài (mm) Mã số   Giá (vnd)
  300 433.10.462 330.000 vnd
  350 433.10.463 352.000 vnd
  400 433.10.464 352.000 vnd
  450 433.10.465 385.000 vnd
  500 433.10.466 396.000 vnd
  550 433.10.467 374.000 vnd
     Bảng báo giá ray âm nhấn mở hafele
  Chiều dài (mm) Mã số   Giá (vnd)
  300 421.26.031 341.000 vnd
  350 421.26.032 352.000 vnd
  400 421.26.033 374.000 vnd
  450 421.26.034 396.000 vnd
  500 421.26.035 418.000 vnd